RETROGALLERIETs hjemmeside

Vestens overlevende «templer» av tre"

Vestens overlevede "templer av tre". Stavkirken bygget ca 1220

Stavkirkene våre

Stavkirkene våre er ikke bare lokale og nasjonale stoltheter. De er spesielt verdifulle. De tilhører også en viktig og verneverdig del av den globale menneskehetens arv og røtter.De er Vestens overlevende "templer av tre" ,der viktige impulser utenfra ble omsatt til hjemlig byggekunst.Stavkirkene våre er eksempler på noe av det fremste håndtverk vi har her i landet, både når det gjelder konstruksjoner,dekor og inventar.Opprinnelig fantes det ca 2000 stavkirker i Norge i Middelalderen.Nå har vi kun 28 av dem igjen. (Se vår oversikt under kategori  reiseminner )

 

Bilde under:

Metallkunst: Detalje fra stavkirke inngangsdør

«Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for. (tekst fra den Hellige gamle boka Bibelen,Nye Testamentet, ca 2000 år gammel: fra Matteus 7,7-8)