RETROGALLERIETs hjemmeside

St. Olav - En økumenisk helgenkonge

Hellig Olav. - Norges evige konge. (ca 993-1030)

Helgenkongen

Olav Haraldson 2., som vi kjenner som Olav den Hellige,var den siste som ble helligkåret under en samlet kristen kirke, før den store kirkesplittelsen i 1054 ,kalt "Det Store Skismaet",som skapte dyp splittelse og skilte Østkirken og Vestkirken.

Denne kirkesplitten består den dag idag, Det økumeniske pågående arbeidet ,for økt forståelse og sambeid innenfor de forskjellige kristne kirkene, har minsket den store avstanden innad , og gitt nytt håp om forståelse ,enhet og felleskap,i en samlet kirke. Olav den Hellige ble helligkåret ca 1031,og  er derfor en viktig samlende  ekumenisk helgenkonge ,for både Østkirken og Vestkirken.

Han er idag muligens enda mer æret og høyt verdsatt i Den Ortodokse ØstKirken ,enn han er her "hjemme". Den international pilegrimstradisjonen,hvor også Norge er i ferd med å komme på kartet,har på mange måter bragt Norges evige konge hjem igjen,Pilegrimer fra europeiske land ,hvor helgenkongen har vært æret og ivaretatt gjennom snart 1000 år,har både kunnskap og bevissthet om den Hellige Kongens vandring hjem til Norge,for å oppfylle sitt kall. 

Å gjøre Norge til en kristen stat,under en konge,under en lov,Kristenretten.

For mange av våre utenlandske pilegrimsvandrere er da leden da også først og fremst  " Olavsweg"

Norges eldste kjente kirkekunst, Olavsfrontalet, fra ca 1330. Det viser Olavs drøm og kall, hans reise og slaget på Stiklestad,(1030) hvor Olav ble drept. Videre viser det hans helgenkåring. Olavsfrontalet er i dag i Nidarosdomen.