RETROGALLERIETs hjemmeside

- Håndverkstradisjoner.Verdt å bevare.

Gammel rik håndverks tradisjon. Kunnskap som bør bevares og føres videre til nye generasjoner.

Treskurd ,et meget gammelt norsk håndverk. Rike funn i blant annet Oseberg skipet.(fra ca år 800)

Treskurd.Fra middelalderen kjenner man til treskurd i stavkirkeportalene og kirkelig skulpturer. (Middelalder i Norge ca år 1000-1536)

Fra kultur skattekisten. Treskurd ornamenter.