RETROGALLERIETs hjemmeside

Retrogalleriet

Høy himmel over vakkert landskap i vinterdrakt. Kunstfotograf Walter Nymoen

"For det er ikke sant at fortiden bare er det som har vært" - Sigrid Undset

Vi ønsker å bidra med ivaretagelse og forvaltning av fedrelandets rike kulturarv og historie på best mulig måte  ,slik at kunnskap og skatter fra vår forhistorie får den respekten og verdien den fortjener i vår samtid ,og  kan viderebringes inn i framtiden,til nye generasjoner.

Norge har dype historiske og kulturelle røtter ,både mot øst og mot vest,fra bysantinske årer ,fra keltiske årer, fra romerske årer.- Noe man fortsatt kan finne mange spor av,også idag.

Dette representerer verdifulle impulser og inspirasjon ,viktige faktorer som var med på å skape vårt land til den humanistiske verdibærende nasjonen den er idag.

Vi ønsker å bringe disse verdifulle gamle kulturelle inspirasjonskilder fram i lyset,via kunst,kultur,smykker, gammel håndverkstradisjoner i naturmaterialer osv ,ikke minst i forbindelse med gamle religiøse og kulturelle uttrykksformer,som kom fra både fra Østkirken og fra Vestkirken.Det har stor historisk og ekumenisk symbolverdi at vår vikige vikingkonge, Olav Haraldson 2. - Hellig Olav, " Norges Evige Konge", var den siste helgenkåringen som skjedde ,før kirkebruddet mellom øst og vest  i år 1054.

-Oppbyggelige gamle kulturskatter og solide røtter, som bærer fortides historie og nåtidens frukter,er verdt å verne om.

Kirkenært. Langs de gamle velkjente stier finnes ny kraft til kommende dager

Langs historiske og hellige stier.

Naturen gir mennesket næring for kropp og sjel.

Blomkarsen ønsker turister og gjester velkommen langs Kongeveien

Mennesket lever ikke av brød alene...

Høy himmel over hellig grunn og dype røtter.

Om de gamle vegger kunne fortelle...

Den gamle Formannskapsstuen.
Tilhold 1839-1911.
Bygdedemokratiets fødestue. Grund skilt ut fra Prestegarden.

På veg til Nidaros .langs gamle og hellige stier. Pilegrimsleden og Olavsweg.

Posten skal fram! Beskjeder skal meldes! Fortidens sosiale medier holder fortsatt stand!

Vakker utsikt skal nytes og gi tanken nye vinger!

Flagget skal vaie fritt i vinden,og den gamle stolte bjørka bruse med sin nyutsprungne grønne sommerskrud!

Naturen skal blomstre og sommeren skal ange!

Kulturskatter.Og stolte røtter. Rosemaling fra Gudbrandsdalen

Kulturskatter. "Det gamle står på sterke røtter" Ivar Aasen.

Underveis. På hellige stier,innover og utover. Gjennom indre og ytre frodige landskap.

Velkommen til en pust i bakken!

Velkommen til en pause i travelheten !

Velkommen til en hyggelig handel med noko attåt i Kirkenærkiosken!

Kongsveien og et vakkert stykke norsk natur.